Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
070Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsL100000
B10.93110.71011.32911.54811.70811.899
Totaal lasten100000
Totaal baten10.93110.71011.32911.54811.70811.899
Saldo10.93010.71011.32911.54811.70811.899