Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
062OZB niet woningenL28119120120122122
B651697704711718718
Totaal lasten28119120120122122
Totaal baten651697704711718718
Saldo624578584591597597