Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
610Samenkracht en burgerparticipatieL416501540444443443
B621515151515
Totaal lasten416501540444443443
Totaal baten621515151515
Saldo-354-487-525-429-428-428