Voor een aantal particulieren ontwikkelingen geldt dat op basis van de afgesloten overeenkomst niet alle kosten verhaald kunnen worden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 heeft hiervoor een laatste actualisatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening 2016.