De kasgeldlimiet heeft betrekking op financieringsvormen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag dat maximaal met kort geld mag worden gefinancierd en wordt berekend op basis van een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Op basis van de begroting 2018 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Alphen-Chaam voor 2018 geraamd op € 1,86 miljoen.

Naar verwachting zal de kasgeldlimiet in 2018 in geen van de kwartalen worden overschreden.