Bij de aanvang van 2018 verwachten wij een schuld van € 13.480.000 voor wat betreft de langlopende leningen te hebben. In 2018 zullen wij een lening van € 2.000.000 aan moeten trekken. In de jaren 2019 tot en met 2021 wordt respectievelijk € 4.000.000, € 2.000.000 en € 0 aan leningen voorzien. Alle nieuwe leningen zijn in de begroting opgenomen met een looptijd van 25 jaar tegen 2,5% rente.