Het beleid en beheer van de gemeente Alphen-Chaam voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende documenten:
- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) (2010)
- Wegbeheerplan 2015-2019 (2015)
- Bosbeleidsvisie geïntegreerd bosbeheer (2011)
- Groenvisie (2013)
- Landschapsontwikkelingsplan (2008)
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Alphen-Chaam 2014-2018 (VGRP) (2013)
- Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2014-2023 (2014)