De lokale heffingen zijn met € 5.1 miljoen goed voor 25% van de gemeentelijke inkomsten in Alphen-Chaam. In onderstaand overzicht zijn de inkomsten voor de jaren 2016 tot en met 2018 weergegeven. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in gebonden heffingen (aan te wenden voor doel) en ongebonden heffingen (vrij besteedbaar).

Heffingen

Begroot
2018

Begroot
2017

Realisatie
2016

Gebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

956.081

946.615

1.026.683

Bouwleges

360.273

355.695

353.558

Grafrechten

39.681

39.289

15.995

Markten en kermissen

10.609

10.504

2.362

Rioolheffing

1.329.000

1.284.000

1.374.930

Secretarieleges

225.546

223.312

240.098

Totaal Gebonden heffingen

2.921.190

2.859.415

3.013.626

Vrij besteedbare heffingen

Forensenbelasting

34.683

34.340

30.619

OZB Niet-woningen eigenaren

448.392

444.361

414.879

OZB Niet-woningen gebruikers

255.801

252.792

232.674

OZB Woningen eigenaren

1.294.807

1.272.847

1.260.619

Toeristenbelasting

157.095

155.540

152.886

Totaal Vrij besteedbare heffingen

2.190.778

2.159.880

2.091.677

Totaal opbrengsten

5.111.968

5.019.295

5.105.303