De ongebonden heffingen zijn een belangrijk politiek instrument en maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijk (belasting-)beleid. De heffingsinkomsten zijn in principe vrij besteedbaar.

In de perspectiefnota 2018 is opgenomen dat de belastingopbrengsten jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkelingen (1% per jaar), met uitzondering van de OZB, toeristenbelasting en de forensenbelasting.