Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

De belasting wordt berekend over de waarde van de woning: de WOZ-waarde of (indien deze niet vastgesteld is) de waarde in het economische verkeer. Bij het schrijven van dit document zijn de nieuwe WOZ-waardes nog niet bekend. Hierdoor zijn de grenswaardes van de belastingschijven nog niet bekend.

Voorstel tarieven 2018

2017

2018

wijziging

waarde tot € 41.200

€ 271,00

€ 271,00

N.v.t.

waarde van € 41.200 tot € 103.000

€ 351,00

€ 351,00

N.v.t.

waarde van € 103.000 tot € 171.000

€ 461,00

€ 461,00

N.v.t.

waarde vanaf € 171.000

€ 593,00

€ 593,00

N.v.t.