Jaarlijks brengt het Coelo (het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een Atlas van de lokale lasten uit. Daarin is op het vlak van de lokale lastendruk een vergelijking van alle Nederlandse gemeenten gemaakt. Uitgangspunt voor de berekening van de lokale lastendruk zijn de lasten OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden met een woningwaarde gelijk aan de gemiddelde woz waarde van woningen in onze gemeente.
De volgende tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de lokale woonlasten weer voor de jaren 2016-2018:

Woonlasten

2016

2017

2018

Onroerende zaakbelasting

€ 305

€ 311

314

Afvalstoffenheffing

€ 258

€ 258

258

Rioolheffing

€ 311

€ 311

311

Totaal woonlasten

€ 874

€ 880

883

Stijging (Absoluut)

€ 46

€ 6

3

Stijging (Relatief)

6%

1%

0%

Gemiddelde woonlasten Noord-Brabant (COELO)

€ 714

€ 701

n.t.b.

Uitgangspunten berekening Alphen-Chaam:

  • OZB: gemiddelde woningwaarde op waarde peildatum;
  • Afvalstoffenheffing: tarief meerpersoonshuishouden;
  • Rioolheffing: tarief meerpersoonshuishouden.