• Bestemmingsplannen (diverse jaren)
 • Welstandsnota (2015)
 • Dorpsvisie van de kern Galder (2003)
 • Nota Erfgoedbeleid 2008-2012 (2008)
 • Belevingsconcept Toerisme en Recreatie (2008)
 • Notitie Inbreidingslocaties (2008)
 • Masterplan Centrum Alphen (2008)
 • Nota Grondprijsbeleid (2009)
 • Integraal Dorpsontwikkelingsplan Galder Strijbeek
 • Masterplan Centrum Chaam, fase 2 (2009)
 • Beleidsnota integrale handhaving Gemeente Alphen-Chaam en Gemeente Baarle-Nassau 2010-2014 (2010)
 • Audit Cittaslow (2010)
 • Structuurvisie Wonen (2011)
 • Actualisatie van woningbouwprogramma (2016)
 • Gebiedsvisie oude dorpshart Galder (2013)
 • Nota Grondbeleid
 • Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)
 • Structuurvisie Alphen-Chaam (2014)