Gemeente Alphen-Chaam is op basis van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers in de gemeente. Om die reden neemt Alphen-Chaam deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant, samen met 18 regio gemeenten.

In regionaal verband wordt nagedacht over de veranderingen in het klimaat. De vraag doet zich voor op welke wijze wij bij de inrichting van de openbare ruimte en de afvoer van water en riool in kunnen spelen op deze veranderingen.

Uit oogpunt van duurzaamheid is een beter scheiding van het huishoudelijk afval van groot belang. Wij proberen dat te bereiken door een ander manier van inzamelen en door het geven van voorlichting.