• Themanota jeugd en onderwijs (2016)
  • Themanota Werk, Inkomen, Integratie (2012)
  • Themanota Leefbaarheid en Ondersteuning (2013)
  • Nota Burgerschap, Participatie en Eigen Kracht 2013-2018, met uitvoeringsprogramma IPA en project Proeftuin Investeren en ONtwikkelen Participatie (PION)
  • Peuterbeleid 2015-2018 (2014)
  • Kadernota "Waar gaan we heen?: de Tuin van de Baronie" (2014)