Vanaf 2015 is de gemeente voor wat betreft onderwijshuisvesting enkel nog verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie. Op dat vlak spelen er een tweetal ontwikkelingen. Voor de Mattheüsschool
in Galder is door een leerlingentoename een permanente uitbreiding nodig. Deze wordt gerealiseerd in de zomer van 2018.
De basisscholen in Chaam zijn beiden binnen afzienbare termijn toe aan renovatie. In 2017 hebben we hiernaar een onderzoek uitgevoerd, waarbij we de mogelijkheid bekeken hebben tot huisvesting in één gebouw met daarbij ook een gymzaal.

Vanuit het Rijksbeleid is het streven om er voor te zorgen dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen en daar ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden krijgen indien dat voor hen nodig is. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om dit te realiseren. In Alphen-Chaam wordt peuteropvang aangeboden en zijn er afspraken over de overdrachtsmomenten met het consultatiebureau en het onderwijs.