• Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs 2007
  • Peuterbeleid 2015-2018
  • Verordening leerlingenvervoer 2010
  • Handhavingsbeleid kinderopvang 2011-2016