Voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime  aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven.