Een goede infrastructuur is van groot belang voor onze bewoners, bedrijven en recreanten.  Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het beheer en onderhoud van onze wegen.
Een punt van zorg is de overlast die veroorzaakt wordt door het vrachtverkeer door de kern Chaam. In overleg met de wegbeheerder (de Provincie Noord-Brabant) en de dorpsraad worden de mogelijkheden onderzocht om dat probleem aan te pakken.