Veiligheid is de basis voor een aantrekkelijke gemeente en daarom topprioriteit. De gemeente treedt op als de openbare orde en/of veiligheid in het geding zijn. Wij zetten ons in om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners en bezoekers, bedrijven en bezoekers zo groot mogelijke te laten zijn. Daarbij werken we nauw samen met de politie , de veiligheidsregio en justitie. Ook wordt de zelfredzaamheid van burgers vergroot. Initiatieven die de veiligheid in onze gemeente vergroten worden waar mogelijk ondersteund. Waar nodig wordt handhavend opgetreden.  Om bij calamiteiten of rampen goed te kunnen optreden is een crisisorganisatie ingericht binnen het district Hart van Brabant.