• Alpen-Chaam 2020: agenda van de toekomst (2009)
 • Communicatieplan ‘Kijken door de ogen van de burger en luisteren met een gewillig oor’ (2011)
 • Strategische Agenda regio West-Brabant 2012-2020 (2011)
 • Bestuurlijk Statement ‘Samenwerking Gilze en Rijen / Alphen-Chaam, omdat het ertoe doet’ (2013)
 • Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)
 • Raadsbesluit kaders voor de ambtelijke fusie (2014)
 • Visie op de ABG-organisatie (2015)
 • Visie op de dienstverlening (2015)
 • Kwaliteitshandvest (2015)
 • Servicenormen (2015)
 • Treasurystatuut (2015)
 • Nota reserves en voorzieningen (2009)
 • Nota waardering en afschrijving van vaste activa (2017)
 • Legesverordening (2017)
 • Verordening OZB (2017)
 • Verordening Parkeerbelasting (2017)