Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Vestigingsplaats:

Etten-Leur

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester Minses

Openbaar belang:

Behartigen van belangen deelnemende gemeenten voor opstelling, vaststelling en uitvoering van de strategische agenda en de strategische visie voor West-Brabant.

Financieel belang:

Bijdrage 2018 (apparaatskosten) € 37.322

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2018

31-12-2018

1-1-2018

31-12-2018

2018

€ 295

€ 259

€ 6.425

€ 6.425

€ 0