35

Gemiddelde WOZ waarde

Eenheid

Duizend euro

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

303

295

291

290

Beoogde maatschappelijke effecten:

36

Nieuw gebouwde woningen

Eenheid

Aantal per 1.000 woningen

Bron

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12,60

21,20

15,38

Beoogde maatschappelijke effecten:

Invulling geven aan de woningbouwplanning en de huisvestingsopgaaf.

37

Demografische druk

Eenheid

%

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

73,10

72,80

72,40

73,40

74,40

Beoogde maatschappelijke effecten:

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

668

719

750

752

Beoogde maatschappelijke effecten:

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

816

851

892

894

Beoogde maatschappelijke effecten: