33

Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

Kg/inwoner

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

221

227

226

225

225

225

Beoogde maatschappelijke effecten:

Doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en voorbereiding naar het behalen van minder restafval, meer afvalscheiding (bevordering hernieuwbare grondstoffen). (indicator is alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval)

34

Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid

%

Bron

RWS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,70

1,70

2,50

Beoogde maatschappelijke effecten: