20

Niet sporters

Eenheid

%

Bron

RIVM

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beoogde maatschappelijke effecten: