14

Functiemenging

Eenheid

%

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

42

42,30

41,80

42,20

Beoogde maatschappelijke effecten:

Voor de begroting 2018 is hier nog geen maatschappelijk effect gedefinieerd. Het komende jaar zullen we gebruiken om, met het oog op de begroting 2019, het te realiseren maatschappelijk effect te formuleren met gebruikmaking van deze indicator.

15

Bruto Gemeentelijk Product

Eenheid

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Bron

Atlas voor gemeenten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

113

Beoogde maatschappelijke effecten:

16

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

157,80

162

170,30

169,20

Beoogde maatschappelijke effecten: