12

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Eenheid

%

Bron

VeiligheidNL

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12

13

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente Alphen-Chaam streeft samen met de Brabantse partners naar zo min mogelijk verkeersongevallen met een motorvoertuig. Elk ongeval is er een teveel. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat. Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen 'black spots'. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen. Door deze inzet willen we het aantal ziekenhuisopnames na een verkeersongeval met een motorvoertuig zo veel mogelijk beperken.

13

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Eenheid

%

Bron

VeiligheidNL

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7

7

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente Alphen-Chaam streeft samen met de Brabantse partners naar zo min mogelijk vervoersongevallen met een gewonde fietser. Elk ongeval is er een teveel. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat. Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen 'black spots'. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen. Door deze inzet willen we het aantal ongevallen met een gewonde fietser zo veel mogelijk beperken.