6

Verwijzingen Halt

Eenheid

Aantal per 10.000 jongeren

Bron

Bureau Halt

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

108,30

227,30

41,40

121,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

7

Harde kern jongeren

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners

Bron

KLPD

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

Beoogde maatschappelijke effecten:

8

Winkeldiefstallen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,50

0,50

0,50

0,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

9

Geweldsmisdrijven

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,60

3,10

3,10

2,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

10

Diefstallen uit woningen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11,40

8,70

4,60

3,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,70

2,60

3,60

3,50

Beoogde maatschappelijke effecten: