Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
710VolksgezondheidL328356378393393392
B000000
720RioleringL908811718747780780
B1.3791.3501.3301.3641.3991.399
730AfvalL663758748751755755
B1.1401.0841.0741.0841.0941.094
740MilieubeheerL331353351348350339
B121111
750Begraafplaatsen en crematoriaL262119181918
B163940404040
Totaal lasten programma 72.2562.2992.2132.2572.2962.284
Totaal baten programma 72.5362.4752.4452.4892.5332.533
Saldo lasten en baten programma 7-280-176-232-232-237-250

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Vanaf 2018 zijn de kosten van de GGD gestegen (o.a. kosten rijksvaccinatieprogramma)

L

22

N

2.

Omdat de exploitatie riolering een gesloten exploitatie betreft wordt het verschil tussen de lasten en baten ten gunste of ten laste van de voorziening gebracht. Ten opzichte van 2017 wordt een lager bedrag onttrokken aan de voorziening

L/B

27

N

3.

In 2018 worden de kosten voor het onderhoud van de riolering lager geprognosticeerd dan in 2017

L

-64

V

3.

In 2018 wordt ten opzichte van 2017 meer rioolheffing geheven

B

-45

V

3.

Diverse kleine verschillen

L

14

V

Totaal

56

V