Wat gaan we ervoor doen?

Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet vindt plaats op basis van het Plan van Aanpak (vaststelling 2017). Op basis van het Plan van Aanpak organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers, bestuurders, raadsleden, bewoners en organisaties.

Bij de implementatie van de Omgevingswet gaan we al doende leren: bestemmingsplannen die nu worden ontwikkeld worden met een andere bril bekeken en we gaan alvast oefenen met flexibel bestemmen. We nemen deel aan pilots zoals de ontwikkeling van het Markdal.

Resultaten