Wat gaan we ervoor doen?

Taakveld 710: Volksgezondheid
In de lokale uitvoeringsnota volksgezondheid hebben we een viertal prioriteiten benoemd waarop we ons richten. Dit zijn:

- Sterke groene kernen;
- Gezonde jeugd;
- Samen in actie voor gezondheid en welzijn;
- Vitaal ouder worden.
Deze activiteiten krijgen doorlopend aandacht en zijn voor een heel groot deel verankerd in de beleidsdoelstellingen en uitvoeringspraktijk binnen alle programma's van de begroting. In 2018 gaan verder met de borging van onze gezondheidsdoelstellingen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten