Wat gaan we ervoor doen?

De afvalinzameling wordt doelmatig (in relatie tot VANG) aanbesteed, n.a.v. de keuze die de gemeenteraad maakt.
Naar aanleiding van de evaluatie van het huidige inzamelsysteem en een thema avond met gemeenteraadsleden om de uitkomsten te delen en verder te bespreken ter bepaling van de VANG ambitie, is bepaald met welke scenario's inhoudelijk invulling hieraan kan worden gegeven. Alle toepasbare scenario's zijn voorbereid en doorgerekend op consequenties voor een huishouden, het scheidingsrendement, de hoogte van de afvalstoffenheffing, de voor- en nadelen en eventuele neveneffecten, alsmede dus de toepasbaarheid in Alphen-Chaam en zijn vastgelegd in een rapport. Dit rapport wordt voorgelegd aan de gemeenteraad (september 2017) met het verzoek haar ambitie te bepalen daarnaast te kiezen voor het best passende scenario. Ambtelijk zal een voorkeursscenario worden geadviseerd. De invoering van een eventueel nieuw inzamelsysteem is voorzien vanaf juni 2018.
Uitgangspunt van een in te voeren alternatief inzamelsysteem is dat dit binnen de huidige financiële exploitatie afvalstoffen blijft, en niet lijdt tot extra kosten voor de inwoners.

Resultaten