Wat gaan we ervoor doen?

Toegang tot ondersteuning
De gemeente Alphen-Chaam kent geen "wijkteams", omdat we die op onze schaal niet nodig hebben.  Het bieden of organiseren van de benodigde ondersteuning (vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk) van jeugdigen en gezinnen in de gehele gemeente is belegd bij het CJG Breda. Op grond van de Jeugdwet kunnen naast gemeenten (via het CJG) ook huisartsen, jeugdartsen, medische specialisten en gecertificeerde instellingen jeugdigen doorverwijzen naar specialistische jeugdzorg. Voor meer informatie over het CJG verwijzen wij u naar "maatwerkdienstverlening 18-".

De ondersteuning van volwassenen wordt uitgevoerd door verschillende vrijwilligers- en professionele organisaties in de gemeente. De consulenten van de gemeente vormen de toegang tot de niet vrij toegankelijke ondersteuning voor volwassenen (Wmo).

Vrij toegankelijke ondersteuning
De vrij toegankelijke ondersteuning in de gemeente Alphen-Chaam bestaat naast de informele ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers ook uit professionele ondersteuning. Deze professionele ondersteuning wordt in onze gemeente uitgevoerd door verschillende organisaties (IMW Breda, Contour de Twern, MEE West-Brabant, WIJ Breda, HOOM en de GGD West-Brabant). De gemeente maakt in 2017 nieuwe subsidieafspraken met deze organisaties, waarin de samenwerking tussen deze organisatie uitgangspunt is.  Zij dienen een gezamenlijke subsidieaanvraag in.

Voor opvoed- en opgroeiondersteuning kunnen ouders terecht bij het CJG Breda. Het CJG Breda is daartoe aangesloten op verschillende vindplaatsen in de gemeente waar ouders terecht kunnen, zoals het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen. Verschillende organisaties werken onder de vlag van het CJG Breda waaronder de GGD, het algemeen maatschappelijk werk en stichting MEE.

Resultaten