Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoering taken Participatiewet
Het aantal uitkeringsontvangers is sinds 2015 gestegen en inmiddels opgelopen tot 100 (t.a.v. 60 eind 2016). Daardoor is er ook meer ambtelijke capaciteit voor de uitvoering nodig. In 2017 hebben we hiervoor een aanvullend uitvoeringsbudget van € 70.000 beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is vooralsnog structureel benodigd. We moeten rekening houden met het feit dat het aantal klanten mogelijk nog verder toe zal nemen.  De kans op een forse afname van het aantal klanten is, ook op de langere termijn, onwaarschijnlijk, vanwege de toename van relatief moeilijk bemiddelbare doelgroepen (Wajongers, ex-wsw geïndiceerden, vluchtelingen en ouderen). Bovendien neemt de complexiteit van de problematiek van de doelgroep toe en daarmee ook de tijd die benodigd is voor een goede dienstverlening aan deze doelgroep.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten