Wat gaan we ervoor doen?

Beschut werk
Het Rijk verplichtte ingaande 2017 gemeenten om beschutte werkplekken
aan te bieden. De gemeente Alphen-Chaam koos voor het realiseren van de verplichte aantallen (target) en het werken met een wachtlijst. Voor 2017 en 2018 is de target nul (0). Er is daarom direct een wachtlijst aangelegd. Het idee was om te komen tot alternatieve vormen van beschut werk. De Diamant-groep geldt als preferred supplier voor beschutte werkplekken en alternatieven daarvoor.  Ook niet uitkeringsgerechtigden kunnen de indicatie beschut werk aanvragen. In het najaar 2017 organiseerde het Rijk hiervoor zelfs een landelijke campagne om dit te promoten. Na een jaar ervaring met de wachtlijst is het goed om deze werkwijze te evalueren.

Resultaten