Wat gaan we ervoor doen?

Jeugdhulp
Eind 2017 is besloten om de samenwerking  met de regio West-Brabant-Oost in de uitvoering van de jeugdhulp te handhaven. Tevens isbeslotenom in dit kader een nieuwe dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Breda.  Wij hebben ons hard gemaakt voor een betere dienstverlening door de gemeente Breda, waardoor sneller zowel managementgegevens als financiële rapportages beschikbaar komen. We gaan dit monitoren en  stemmen hierover af met de gemeenten in de regio West-Brabant-Oost.  
De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Breda voor het CJG eindigt op 31-12-2017. In 2017 is een evaluatie uitgevoerd over het functioneren van het CJG Breda in Alphen-Chaam. In 2018 wordt de huidige dienstverlening van het CJG gecontinueerd omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is om deze dienstverlening zorgvuldig op een andere wijze te regelen en er hiertoe ook juridische verplichtingen zijn vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht.  In 2018 gaan we onderzoeken hoe de toegang voor jeugdhulp in onze gemeente het beste kan worden georganiseerd.  Dit kan een (eventueel aangepaste) voortzetting van de huidige werkwijze met het CJG-Breda zijn, maar ook een vorm waarbij we (delen van) de toegang dichterbij organiseren, bijvoorbeeld in ABG-verband.

Resultaten