Wat gaan we ervoor doen?

Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang  (waaronder vrouwenopvang) zijn taken die nu regionaal worden uitgevoerd door centrumgemeente Tilburg/Breda.
Vanaf 1 januari 2020 worden deze taken gedecentraliseerd en worden ze een lokale verantwoordelijkheid van elke gemeente.
Vanwege de complexiteit en risico’s van deze taken blijft regionale samenwerking noodzakelijk.  
De regionale voorbereidingen op deze decentralisatie zijn in 2017 gestart.

Resultaten