Wat gaan we ervoor doen?

Sportbeleid
Momenteel hebben wij een nieuw sportbeleid in ontwikkeling. Dit heeft betrekking op zowel sportaccommodaties als sportstimulering. Hieruit kunnen nu nog niet bekende nieuwe uitgaven volgen. Indien dit gebeurt, zullen we dekking voor die extra uitgaven zoeken binnen de begrotingsposten die betrekking hebben op sport en bewegen.

Buurtsportcoaches
In september 2016 zijn we begonnen met de inzet van buurtsportcoaches volgens het plan dat uw raad in juli 2016 heeft vastgesteld. Dit blijkt een erg succesvolle interventie voor sportstimulering voor allerlei doelgroepen te zijn. Graag willen we in 2018 en verder nog meer gebruik gaan maken van buurtsportcoaches, met name om speciale doelgroepen op het snijvlak van sport (en bewegen) en zorg te activeren. Omdat de buurtsportcoaches voor Alphen-Chaam nu al een vol takenpakket hebben, kan dit alleen bij uitbreiding van de formatie. Wij ramen € 30.000 waarmee we 0,5 fte kunnen aanstellen. De kosten hiervan worden opgevangen binnen de 3 decentralisaties.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten