Wat gaan we ervoor doen?

Andere wijze van onkruidbestrijding
Bij wet is chemische onkruidbestrijding vanaf 2018 verboden. daardoor dient onkruidbestrijding op een andere manier plaats te vinden hetgeen arbeidsintensiever en daardoor kostenverhogend werkt. Hiervoor ramen wij een extra structurele uitgave van € 10.000 per jaar voor alle sportparken tezamen.

Extra kleedkamer vv Chaam
De voetbalvereniging Chaam heeft met name voor de ontwikkeling van meisjes- en damesvoetbal twee extra kleedkamers nodig. Overleg met de vereniging heeft opgeleverd, dat de gemeente één kleedkamer creëert door een andere inrichting van het gebouw. De kosten worden geraamd op
€ 25.000. De voetbalvereniging neemt de aanbouw met daarin onder andere een berging en verzorgingsruimte voor haar rekening.

Renovatie sportvelden
In 2013 heeft het onderzoeksbureau Riet een onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de sportvelden in de gemeente Alphen-Chaam. Daaruit is een aantal aanbevelingen voortgekomen.
Dat betekent dat we komende jaren vervangingsinvesteringen willen doen. De investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan en de bijbehorende kapitaallasten zijn opgenomen in de begrotingsramingen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten