Wat gaan we ervoor doen?

Kunst en cultuur
Voor veel inwoners van onze gemeente is kunst en cultuur van groot belang. De tijden dat de
gemeente een grote rol had, vooral als subsidieverlener, bij het in stand houden van kunst en
cultuur, ligt achter ons. De gemeente neemt in dit domein een regisserende en faciliterende rol aan.
We gaan bij dit onderdeel uit van de kracht van de lokale bevolking, de verenigingen en instellingen.
Ook het bedrijfsleven speelt in diverse gevallen hier een belangrijke rol. Waar we kunnen stimuleren
we de culturele vorming en ontwikkeling bij kinderen.

Het stimuleren van de culturele vorming en ontwikkeling van kinderen vinden we erg belangrijk. We hebben hier in 2017 op ingezet door cultuureducatie te versterken onder schooltijd door het aanbieden van het Cultuurlopertraject. In 2018 willen we deze lijn doortrekken naar naschoolse- en buitenschoolse culturele activiteiten. Deze 'cultuurkennismakingsprojecten' bieden alle kinderen in onze gemeente de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met een divers cultureel aanbod. Het jeugdcultuurfonds uit het minimabeleid kan worden aangesproken om het aanbod voor alle deelnemers laagdrempelig te houden. Deze projecten willen we aanbieden met en door plaatselijke kunstenaars en verenigingen. Ook de scholen zullen een rol krijgen. In welke vorm we dit precies willen gieten is nog onbekend.  

Resultaten