Wat gaan we ervoor doen?

Bedrijfsloket
Het eerste telefonische aanspreekpunt voor vragen van ondernemers is het KCC. Verdere vragen worden via het KCC direct gericht aan de specialisten op de verschillende afdelingen. De bedrijfscontactfunctionaris draagt zorg voor het doorverwijzen van vragen naar instanties buiten de organisatie en verwijzing naar algemene informatie van derden.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten