Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente ondersteund en faciliteert activiteiten ter versterking van het vestigingsklimaat.

Bedrijfsbezoeken
Het college en de bedrijfscontactfunctionaris bezoeken bedrijven binnen de gemeente. Tijdens de bezoeken worden zij geïnformeerd over het werk van de ondernemers en krijgen zij een beeld van het werk en het bedrijf.

Overleg met ondernemers verenigingen
Periodiek vindt overleg plaats met ondernemersverenigingen in de gemeente.

Deelname aan overleggen van lokale organisaties, lokale verenigingen en regionale samenwerkingsverbanden als Regio West-Brabant en Streeknetwerk Landstad de Baronie.

  • Project ‘Zonder boer geen voer’. In de zomer van 2018 is in het gemeentehuis van Alphen-Chaam de tentoonstelling ‘Zonder Boer geen voer’ te zien. De tentoonstelling is gefinancierd door Regio West-Brabant en ZLTO.

Aanvullend wordt een randprogramma samengesteld door de initiatiefnemers in samenwerking met andere partners en de gemeente.  Als gemeente grijpen we de tentoonstelling aan om Biobased economy en het Cittaslow gedachtengoed onder de aandacht te brengen. Tevens maken we een verbinding met het themajaar ‘We are food’.

  • Stichting Tempeliers in Brabant legt zich toe op het beleefbaar maken van het erfgoed uit de vroege middeleeuwen en de Tempeliers in Landstad de Baronie door het ontwikkelen van de Tempeliersbeleving. Onder leiding van Landstad de Baronie hebben zij projecten gedefinieerd die verder worden uitgewerkt en voorzien van een begroting.  De gemeente volgt de plannen op de voet.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten