Wat gaan we ervoor doen?

Parkeernota Alphen-Chaam.
Voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen voor (bijvoorbeeld) in- of uitbreidingslocaties wordt
vaak gebruik gemaakt van CROW normen. Deze landelijke norm heeft helaas z'n beperkingen. In 2018 zal een nota worden opgesteld waarbij zal worden ingaan op de vraag hoe wij in onze gemeente om willen gaan met parkeernormen. We zullen daarbij gebruik maken van de ervaringen van de gemeente Gilze en Rijen.

Resultaten