Wat gaan we ervoor doen?


Crisisbeheersing/Rampenbestrijding

In het Algemeen Bestuur is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie op districtelijk niveau te organiseren. Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersing/rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau Hart van Brabant georganiseerd. De ambtelijke ABG organisatie maakt deel uit van deze districtelijke samenwerking. Iedere deelnemer van deze samenwerking levert naar rato aantal inwoners een aantal districtelijke functionarissen en een financiële bijdrage. De districtelijke bijdrage wordt  gebruikt voor het vakbekwaam houden van districtelijke functionarissen en  tevens wordt hier ambtelijke ondersteuning uit bekostigd. Deze financiële bijdrage past binnen het reguliere budget voor Crisisbeheersing/Rampenbestrijding.
Door deze districtelijke samenwerking is er sprake een slagvaardige crisisorganisatie die goed is voorbereid op haar taken en voldoet aan de gestelde eisen.

Brandweerzorg en bluswater

Alphen-Chaam maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Op deze manier hebben we een gedegen brandweerzorg georganiseerd. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. Op het moment dat er daadwerkelijk repressieve inzet van brandweer nodig is, is er al veel leed gepasseerd. Daarom zetten we, samen met onder andere de brandweer, in op preventie en vroege signalering van brand.

Resultaten