Wat gaan we ervoor doen?

Sociale veiligheid
De nieuwe kadernota Integrale Veiligheid voor 2017 – 2020 is vastgesteld. Daaraan gekoppeld is een uitvoeringsplan 2017 - 2018 vastgesteld.

Ondermijning
De laatste jaren zagen we het aantal drugsdelicten in de gemeente Alphen-Chaam toenemen. We kregen beter zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden.  Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is wel degelijk een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. In 2018 zetten we daarom de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort, zowel in preventieve als in repressieve zin.

Ondermijning kent vele verschijningsvormen. Drugscriminaliteit is waarschijnlijk de meest zichtbare. De gemeente Alphen-Chaam zet haar bestuurlijke mogelijkheden in om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, onder andere door het sluiten van drugspanden. We laten hiermee zien dat we samen met politie en het Openbaar Ministerie hard optreden tegen dit soort misstanden. We organiseren structurele actiedagen waarbij we samen met politie optreden. Tijdens deze dagen controleren we specifieke locaties of gebieden en treden op tegen misstanden. Dit is gericht op het verkrijgen van inzicht in ons uitgestrekte (buiten)gebied. Het bevordert de zichtbaarheid van "de overheid" en geeft vertrouwen bij inwoners dat we optreden tegen dit soort misstanden. Specifieke casuïstiek ten aanzien van ondermijning pakken we aan. Dit kan gericht zijn op personen, locaties of fenomenen.

Toezicht en Handhaving
Overlast met betrekking tot onderwerpen genoemd in het handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma vindt vaak plaats op specifieke dagen of tijdstippen. Het toezicht in de openbare ruimte vindt om die reden steeds meer vroeg op de dag, later op de avond en in de weekeinden plaats.

Veilig en gastvrij recreëren
In nauw overleg met de recreatie-ondernemers worden gewerkt aan het project "veilig en gastvrij recreëren". Binnen dat project staat de ontwikkeling van duurzame, vitale recreatieterreinen centraal. Veiligheid in al zijn facetten is daarbij een belangrijk thema.

Resultaten