Wat gaan we ervoor doen?

Onder dit onderdeel vallen incidentele zaken op het gebied van gebouwen en gronden, zoals de incidentele verkoop van onroerend goed en (rest)stroken grond.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten