Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
090Vennootschapsbelasting (VpB)L0942202834
B000000
Totaal lasten Vennootschapsbelasting0942202834
Totaal baten Vennootschapsbelasting000000
Saldo lasten en baten Vennootschapsbelasting0942202834

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In 2018 worden hogere winsten verwacht dan in 2017, hierdoor dienen wij ook meer vennootschapsbelasting te betalen

L

33

N

Totaal

33

N