Wat gaan we ervoor doen?

Bij de OZB niet-woningen is er geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit OZB wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling en de eventuele extra tariefstijging die is toegepast op het belastingtarief. Daarnaast veroorzaakt de areaalontwikkeling ook een stijging van de inkomsten.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten