Wat gaan we ervoor doen?

De overige belasting die de gemeente int zijn de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Bij de forensen- en toeristenbelasting is geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit forensenbelasting wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling en de eventuele extra tariefstijging die is toegepast op het belastingtarief.
Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2017 gelijk aan 2016 namelijk 3,6% van de verblijfsvergoeding. Als Cittaslow-gemeente zal het gemeentebestuur de komende jaren investeren in het verhogen van de kwaliteit van het toeristisch-recreatief profiel.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.

Resultaten