Wat willen wij bereiken?

De ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente wordt hoog gewaardeerd. Het ruimtelijk beleid van onze gemeente is er dan ook op gericht om de kwaliteiten van onze kernen en ons buitengebied te behouden of te versterken. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij zien de nieuwe Omgevingswet als een instrument om die manier van werken nog beter vorm te geven.

Wat gaan we ervoor doen?