Wat willen wij bereiken?

Gezondheid, milieu en duurzaamheid zijn voor onze gemeente belangrijke thema's. Een goede gezondheid vormt de basis voor een gelukkig leven en biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in, mede vanuit de invalshoek dat we door preventieve maatregelen een toekomstig beroep op dure zorg kunnen uitstellen en/of beperken.

Met betrekking tot Afvalinzameling willen wij voldoen aan de landelijke doelstellingen.   

Wat gaan we ervoor doen?